+31(0)20 2117427 mail@schols-ninaber.com

Werken in teams biedt ons diversiteit, bevorderd ontwikkeling, complexe problemen worden aangepakt. Teams bieden flexibiliteit, leveren snellere resultaten en kunnen organisatorische waarden weerspiegelen. Samenwerken maakt ons niet alleen betere werknemers, het maakt ons ook betere mensen.

De methode van Belbin’s Teamrol maakt kwaliteiten en zogenoemde acceptabele minpunten inzichtelijk. Of het nu gaat om talentontwikkeling, het oplossen van een conflict of toewerken naar een hoogwaardig team; Belbin geeft taal en inhoud om samenwerking en onderlinge communicatie te verbeteren.

De beschrijving van de rollen zijn verhalend. Tenminste, wij vertellen een verhaal. Dit maakt Teamrol voor iedereen goed te begrijpen en te onthouden. Mensen onthouden verhalen nu eenmaal beter.

De bijdrage van Teamrol aan een team

Een team dat zich bewust is van onderlinge Teamrollen weet haar gedrag hier beter op aan te passen. Het is bovendien makkelijker elkaar hierop aan te spreken. Het team maakt middels de Belbin teamrollen gebruik van dezelfde taal. Deze taal is minder op de persoon gericht maar juist op de rollen en de gedragskenmerken die daar bij horen. Dit draagt op een positieve manier bij aan feedback momenten en coaching.

Belbin’s Teamrol en een nieuw team(lid)

Bij de samenstelling van een team gaat Belbin er vanuit dat er wordt gekeken naar persoonlijkheidskenmerken en dan met name het gedrag van een individu. Met de 360 graden peer reviews wordt tevens inzichtelijk hoe iemand met anderen samenwerkt, ofwel, welk gedrag hij/zij in samenwerking laat zien. Op basis van dit assessment kan bekeken worden of teamleden voldoende bij elkaar aansluiten.

Anders dan te focussen op titels en functies, deze zeggen volgens Belbin niets over of een team goed zal functioneren, wordt gefocust op samenwerking. Iemand’s sterke gedragskenmerken en acceptabele minpunten zijn immers zelden zichtbaar in een CV maar hebben wel een grote invloed op de vraag of een team succesvol zal zijn.

Belbin’s Teamrol vs andere tests

Er zijn veel verschillende type assessment. Veel tests claimen zowel gedrag als persoonlijkheid te dekken, maar deze zijn eigenlijk verschillend. Het is belangrijk om er achter te komen wat de gekozen test precies meet.

Belbin meet gedrag en heeft geen psychometrische eigenschappen. Er zijn een aantal verschillende factoren die ons gedrag beïnvloeden – en persoonlijkheid is er een van. Andere factoren zijn bijvoorbeeld: ​​vaardigheden en capaciteiten; waarden en motivaties; ervaringen en externe invloeden.

Persoonlijkheid is misschien niet meteen duidelijk voor anderen, gedrag is dat vaak wel – het is de zichtbare kant van al die factoren: samenwerken en het handelen naar andere mensen.

Veel psychometrische of persoonlijkheidstests leveren resultaten op die gericht zijn op de persoonlijkheidskenmerken van een individu. Het is goed om er rekening mee te houden dat deze informatie weliswaar leerzaam kan zijn voor de betrokken persoon, maar dat het niet meteen de meest bruikbare vorm van feedback is voor de organisatie. In plaats daarvan kan het voordeliger zijn om praktisch advies op te vragen dat is gebaseerd op 360 graden peer reviews en dat specifiek gericht is op de werkomgeving.

Teamrol en Thuiswerken

Veel teams worden door de huidige COVID-19 crisis gedwongen om thuis te werken. Het vinden van een modus om goed aan het werk te blijven is belangrijk. Onze teamrollen zullen niet meteen veranderen op het moment dat we samen op afstand werken maar het vergt wel enige aanpassing. Iets waar de een gemakkelijker mee omgaat dan de ander. Teamrol kan inzichtelijk maken wie waar behoefte aan heeft.

Lees hier meer over.

[instagram-feed]