+31(0)20 2117427 mail@schols-ninaber.com

Meer dan ooit werken we thuis. Dit brengt de nodige voordelen maar ook problemen met zich mee. Ons professionele en persoonlijke leven overlappen elkaar. Teamleden zien elkaar niet en managers hebben een nieuwe strategie in aansturing nodig. 

Deze abrupte overgang ervaart iedereen verschillend. Dit heeft te maken met onze persoonlijkheidskenmerken. We hebben dit inzichtelijk gemaakt aan de hand van Belbin’s teamrollen.

Waarom Belbin’s teamrol?

Belbin’s teamrol beschrijft hoe mensen zich gedragen en hoe zij reageren in verschillende situaties. Het biedt een gezamenlijke taal die ingezet kan worden om dit gedrag zichtbaar en bespreekbaar te maken. Op die manier kunnen teams en organisaties elkaar van passende feedback en ondersteuning voorzien.

De teamrollen van Belbin gaan niet enkel over samenwerken. Ze geven een inzicht in je kwaliteiten, de manier van werken die bij je past, motivaties en aspiraties en op welk gebied je hulp van anderen kunt gebruiken. 

Het begrijpen van je kwaliteiten geeft inzicht in waarom je bepaalde taken verkiest boven andere, dit maakt het mogelijk om verwachtingen te managen. Verwachtingen bij jezelf maar ook die van je team. In een thuiswerk-situatie wordt er veelal digitaal gecommuniceerd. Dit brengt nieuwe uitdaging in samenwerking en maakt inzicht in je persoonlijkheid des te belangrijker. 

Thuiswerken

Afgelopen maand hebben we interviews afgenomen bij mensen die nu een aantal maanden thuis werken. Velen gaven aan in het begin van de thuiswerk-situatie vooral bezig te zijn met de vraag of iedereen wel zag dat hij/zij aan het werk was. Wat als ik nu niet bereikbaar ben als ze me bellen?

Daarnaast was het in de beginfase moeilijk een goede werkbalans te vinden. Wat is het moment dat je begint en daadwerkelijk achter je bureau kruipt, wanneer klap je de laptop dicht en is het klaar? Deze zaken lijken iedereen nu veel makkelijker af te gaan. Wat daarin heeft bijgedragen is een gevoel van vertrouwen. Vertrouwen vanuit collega’s, de organisatie en leidinggevenden.

Op de vraag hoe de ondervraagden thuiswerken ervaren werd heel wisselend gereageerd.  De een wil niet anders, de ander vindt het vreselijk en een derde ziet een combinatie van thuis en kantoor als ideaal. Op het moment dat je weet hoe je omgaat met verschillende situaties ben je problemen een stap voor. De teamrollen van Belbin kunnen aan dit inzicht bijdragen. 

Geïnteresseerd? Bekijk de training over Teamrol en Thuiswerken.

[instagram-feed]