Met de ontwikkeling van teamrolmanagement heeft Meredith Belbin (zie afbeelding) een manier uitgevonden die teamleden inzicht geeft in kwaliteiten en acceptabele minpunten. Het samenwerken staat daarbij centraal . Inmiddels heeft de “Belbin”methode zijn waarde bewezen; tal van organisaties en samenwerkingsverbanden hebben zich met behulp van de Belbinmethode tegen het licht laten houden.

Inzicht in eigen (samenwerkings-)talent en gevoel voor complementariteit zijn nodig om succes- en effectvol in een team met elkaar om te gaan.

Meredith Belbin onderscheid negen teamrollen. De boodschap die hij erbij geeft is dat niemand slechts op één rol scoort. Daarmee krijgen deze prototypes ook iets van een karikatuur; een overkill aan inzicht in naar het lijkt in één richting van talent en distalent. Die karikatuur geeft mogelijkheden voor humor en relativiteit.

Misschien dat daarom juist Teamrolmanagement een prachtige manier is om naar (het samenwerken van) mensen te kijken. Het gaat immers om de mix van talent; een goede mix leidt naar een succesvol functioneren van teams.

Met dank aan Rob Groen.

Karel Schols

Arnhem, februari 2018

[instagram-feed]